print

Direktor Porezne uprave Federacije BiH učestvovao na Godišnjem koordinacijskom sastanku MMF/EK/SECO u Bernu

Objavljeno:28.06.2022

Direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović učestvovao je na Godišnjem koordinacijskom sastanku MMF/EK/SECO koji se u periodu od 27.-28 juna 2022. godine održava u Bernu, Švicarska na temu "Reforme uprave prihoda i upravljanje javnim finasijama u Jugoističnoj Evropi". Direktor je pred preko 50 učesnika iz više zemalja i međunarodnih institucija govorio o trenutnom formalno-pravnom, materijalnom, finansijskom i kadrovskom stanju u Poreznoj upravi Federacije BiH, teškoćama sa kojim se Porezna uprava susreće, rezultatima rada, te planovima rada i potrebnim refomama koje su neophodne da Porezna uprava Federacije BiH bude racionalnija i efikasnija institucija te poželjan poslodavac stručnih i moralnih zaposlenika.

 

Porezna uprava Federacije BiH