print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - april 2022. godine uplatili 2.111.459.444 KM javnih prihoda

Objavljeno:06.05.2022

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-april 2022. godine uplatili 2.111.459.444 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 295.889.165 KM, ili za 16,30%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar-april 2022. godine u odnosu na januar-april 2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

 R.br. 

Kantoni

januar-april 2021.

januar-april 2022.

 index       (jan-april  22/21)

razlika u KM 

 učešće u   ukupnoj  naplati (%)

1.

Sarajevski

666.958.295

784.095.975

117,56

117.137.680

37,14

2.

Tuzlanski

308.072.200

356.362.195

115,67

48.289.994

16,88

3.

Zeničko-dobojski

234.312.760

284.234.054

121,31

49.921.293

13,46

4.

Hercegovačko-neretvanski  

216.109.564

238.131.777

110,19

22.022.214

11,28

5.

Srednjobosanski

137.405.133

157.779.976

114,83

20.374.843

7,47

6.

Unsko-sanski

107.571.797

126.675.065

117,76

19.103.268

6,00

7.

Zapadnohercegovački 

72.016.712

84.603.544

117,48

12.586.832

4,01

8.

Kanton 10

34.186.798

36.516.241

106,81

2.329.442

1,73

9.

Bosansko-podrinjski

20.606.970

21.748.692

105,54

1.141.722

1,03

10.

Posavski

18.330.050

21.311.927

116,27

2.981.877

1,01

Ukupno 

 1.815.570.279 

 2.111.459.444 

116,30

 295.889.165 

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar-april 2022. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 238.387.266 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 183.486.617 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 28.086.020 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 20.552.280 KM

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 161.406 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 230.980.323 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 17.872.643 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 4.055.661 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.870.159 KM.

 

U periodu januar-april 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.385.865.772 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-april 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 777.780.097 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 544.638.779 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 63.446.895 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.04.2022. godine je 534.160. Ovaj broj veći je za 11.909 u odnosu na podatak od 30.04.2021. godine kada je broj zaposlenih bio 522.251.  

Broj zaposlenih na dan 30.04.2022. godine veći je za 2.841 u odnosu na podatak od 31.03.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 531.319.  

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2022.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2021.

Razlika 2022 - 2021

Kanton Sarajevo

143.015

139.645

3.370

Tuzlanski kanton

103.641

101.837

1.804

Zeničko-dobojski kanton

86.974

85.799

1.175

Hercegovačko-neretvanski kanton

54.127

51.994

2.133

Srednjobosanski kanton

52.494

51.489

1.005

Unsko-sanski kanton

38.843

38.079

764

Zapadnohercegovački  kanton

21.312

20.732

580

Kanton 10

11.526

11.274

252

Bosansko-podrinjski kanton

7.654

7.463

191

Posavski kanton

5.783

5.696

87

Republika Srpska

7.943

7.431

512

Brčko distrikt

848

812

36

Ukupno:

534.160

522.251

11.909

Stanje broja zaposlenih na dan 30.04.2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.  

III. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH