print

Informacija o radnom vremenu sa strankama u organizacionim jednicima Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo

Objavljeno:07.03.2022

U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, organizacione jedinice Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo su shodno svojim prostornim kapacitetima i broju stranaka s kojima rade, do sada imale različito određeno radno vrijeme sa strankama.

S obzirom na to da se situacija s koronavirusom u izvjesnoj mjeri poboljšala, da nastupa period pojačane komunikacije sa strankama zbog predaje godišnjih prijava, te da je potrebno kvalitetnije urediti radne procese, obavještavamo vas da će sve organizacione jedinice Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, počev od 07.03.2022. godine, organizovati svoj rad sa strankama u periodu od 8:00 do 14:00 sati, a da će protokol svake organizacione jedinice kao i do sada biti operativan u toku radnog vremena od 8:00 do 16:00.