print

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga preko 50.000,00 KM, na dan 31.12.2021. godine

Objavljeno:08.02.2022

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada

preko 50.000,00 KM, na dan 31.12.2021.godine možete preuzeti na linku.