print

FMRSP: 3. januar neradni dan

Objavljeno:29.12.2021

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao federalni zakon, primjenjuje Zakon o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73).

U skladu sa ovim zakonom, u Federaciji BiH se obilježavaju Nova godina i Međunarodni praznik rada - Prvi maj. Navedenim  zakonom propisano je da se Nova godina proslavlja 1. i 2. januara, a ukoliko jedan od dana pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni radni dan poslije ta dva dana. S obzirom da 2. januar 2022. godine pada u nedjelju, praznikom se smatra i prvi naredni radni dan, odnosno 3. januar 2022. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.