print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2021. uplatili 4.568.427.976 KM javnih prihoda

Objavljeno:05.11.2021

I. Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2021. godine uplatili 4.568.427.976 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 336.921.639 KM, ili za 7,96 %, a u odnosu na januar –oktobar 2019. godine više za 207.024.517 KM, ili 4,75 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar – oktobar 2021. godine u odnosu na period januar – oktobar 2020. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar-oktobar 2020

januar-oktobar 2021

index

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1

2

3

4

5 (4/3)

6 (4-3)

7

1.

Sarajevski

1.607.478.300

1.684.926.166

104,82

77.447.866

36,88

2.

Tuzlanski

720.221.268

777.631.982

107,97

57.410.714

17,02

3.

Zeničko - dobojski

517.980.666

592.701.326

114,43

74.720.660

12,97

4.

Hercegovačko-neretvanski

496.558.595

537.436.161

108,23

40.877.566

11,76

5.

Srednjobosanski

312.793.039

343.008.553

109,66

30.215.514

7,51

6.

Unsko - sanski

253.572.735

276.190.204

108,92

22.617.469

6,05

7.

Zapadnohercegovački

159.960.069

172.391.888

107,77

12.431.819

3,77

8.

Kanton 10

75.050.648

86.388.950

115,11

11.338.302

1,89

9.

Bosansko - podrinjski

46.779.588

51.429.247

109,94

4.649.658

1,13

10.

Posavski

41.111.428

46.323.500

112,68

5.212.072

1,01

 

Ukupno

4.231.506.337

4.568.427.976

107,96

336.921.639

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar – oktobar 2021. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 380.129.703 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 317.857.415 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 61.061.997 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 32.016.216 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 517.954 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 564.370.503 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 37.302.301 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 6.206.404 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.650.283 KM.

U periodu januar – oktobar 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.164.563.207 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – oktobar 2021. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.773.757.514 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.245.563.480 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 145.242.213 KM. 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu na dan 31.10.2021. godine iznosio je 531.249Ovaj broj je veći za 253 u odnosu na podatak od 30.09.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 530.996.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica na dan 30.09.2021. i 31.10.2021. godine po kantonima/RS/BD prikazujemo u sljedećoj tabeli:

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu osiguranika

Razlika (31.10.2021-30.9.2021.)

30.9.2021.

31.10.2021.

1

2

3

4 (3-2)

Kanton Sarajevo

142.369

142.626

257

Tuzlanski kanton

103.062

103.187

125

Zeničko-dobojski kanton

87.354

87.163

(191)

Hercegovačko-neretvanski kanton

53.022

53.069

47

Srednjobosanski kanton

52.254

52.246

-8

Unsko-sanski kanton

38.826

38.741

-85

Zapadnohercegovački  kanton

20.945

21.023

78

Kanton 10

11.378

11.388

10

Bosansko-podrinjski kanton

7.533

7.514

-19

Posavski kanton

5.728

5.747

19

Republika Srpska

7.716

7.729

13

Brčko distrikt

809

816

7

Ukupno

530.996

531.249

253


III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.10.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 88.770 fiskalnih uređaja, putem kojih je u oktobru 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.141.322.627,23 KM.

U odnosu na 31.10.2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.618, a evidentirani promet u mjesecu oktobru 2021. godine je veći u odnosu na oktobar 2020. godine za 138.342.315,03 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2021. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.818 fiskalnih uređaja. Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na čijem području je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo, a evidentirani promet iznosi 336.375.855,75 KM.

Općina na čijem području je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru 2021. godine je Općina Dobretići, a evidentirani promet iznosi 43.035,08 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec oktobar možete preuzeti na linku ovdje .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH