print

Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2021. godinu – redni broj 75.

Objavljeno:18.10.2021

Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2021. godinu – redni broj 75. (redni broj iz Plana nabavki za 2021.godinu koji se mijenja)

Uvid u Odluku o izmjeni Plana nabavki za 2021.godinu, rb.75., možete izvršiti klikom na link ovdje