print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2021. uplatili 4.110.377.809 KM javnih prihoda

Objavljeno:05.10.2021

I. Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2021. godine uplatili 4.110.377.809 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 317.687.471 KM, ili za 8,38 %, a u odnosu na januar – septembar 2019. godine više za 195.098.838, ili 4,98 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar – septembar 2021. godine u odnosu na period januar – septembar 2020. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kantoni

januar-septembar 2020

januar-septembar 2021

index       (jan-sept 21/20)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

1.440.778.760

1.511.416.070

104,90

70.637.309

36,77

2.

Tuzlanski

645.518.148

700.243.917

108,48

54.725.769

17,04

3.

Zeničko-dobojski

466.292.629

535.354.159

114,81

69.061.529

13,02

4.

Hercegovačko-neretvanski

446.909.836

485.323.606

108,60

38.413.770

11,81

5.

Srednjobosanski

278.513.186

308.935.014

110,92

30.421.828

7,52

6.

Unsko-sanski

226.550.796

248.087.141

109,51

21.536.345

6,04

7.

Zapadnohercegovački

142.425.128

155.536.273

109,21

13.111.145

3,78

8.

Kanton 10

67.118.796

77.961.725

116,15

10.842.930

1,90

9.

Bosansko-podrinjski

42.034.984

45.932.771

109,27

3.897.787

1,12

10.

Posavski

36.548.076

41.587.134

113,79

5.039.059

1,01

UKUPNO

3.792.690.338

4.110.377.809

108,38

317.687.471

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar – septembar 2021. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 341.893.213 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 289.211.331 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 53.600.948 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 29.625.078 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 463.505 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 508.275.587 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 33.531.565 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 5.604.637 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.106.758 KM.

U periodu januar – septembar 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.844.472.440 KMU strukturi doprinosa za period januar – septembar 2021. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.594.146.635 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.119.888.202 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 130.437.603 KM.

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu na dan 30.09.2021. godine iznosio je 530.996. Ovaj broj je veći za 4.612 u odnosu na podatak od 31.08.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 526.384. Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica na dan 31.08.2021. i 30.09.2021. godine po kantonima/RS/BD prikazujemo u sljedećoj tabeli:
 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu osiguranika

Razlika (30.9.2021-31.8.2021.)

31.8.2021.

30.9.2021.

1

2

3

4 (3-2)

Kanton Sarajevo

141.817

142.369

552

Tuzlanski kanton

101.855

103.062

1.207

Zeničko-dobojski kanton

86.290

87.354

1.064

Hercegovačko-neretvanski kanton

52.374

53.022

648

Srednjobosanski kanton

51.799

52.254

455

Unsko-sanski kanton

38.564

38.826

262

Zapadnohercegovački  kanton

20.613

20.945

332

Kanton 10

11.300

11.378

78

Bosansko-podrinjski kanton

7.507

7.533

26

Posavski kanton

5.714

5.728

14

Republika Srpska

7.752

7.716

-36

Brčko distrikt

799

809

10

Ukupno:

526.384

530.996

4.612

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja
Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.09.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 88.565 fiskalnih uređaja, putem kojih je u septembru 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.168.142.011,41 KM.

U odnosu na 30.09.2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.771, a evidentirani promet u mjesecu septembru 2021.godine je veći u odnosu na septembru 2020. godine za 283.412.977,65 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.09.2021. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.812 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.09.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u septembru 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 331.021.980,13 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u septembru 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 67.478,34 KM.

Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec septembar možete preuzeti na linku ovdje . 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

 

 

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH