print

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 20.09.2021. godine

Objavljeno:24.09.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 20.09.2021. godine iznosio je 530.672. Ovaj broj veći je za 1.135 u odnosu na podatak od 13.09.2021.godine kada je broj zaposlenih iznosio 529.537.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 20.09.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 20.9.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

142.271

161.761

26,81

Tuzlanski kanton

103.078

100.128

19,42

Zeničko-dobojski kanton

87.275

82.386

16,45

Hercegovačko-neretvanski kanton

52.998

53.260

9,99

Srednjobosanski kanton

52.220

50.189

9,84

Unsko-sanski kanton

38.747

38.070

7,30

Zapadnohercegovački  kanton

20.937

20.520

3,95

Kanton 10

11.368

11.137

2,14

Bosansko-podrinjski kanton

7.534

6.918

1,42

Posavski kanton

5.712

6.372

1,08

Republika Srpska

7.724

 

1,46

Brčko distrikt

808

 

0,15

Ukupno:

530.672

530.741


 

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 20.09.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje .                                                                               

 

 

Porezna uprava Federacije BiH