print

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 13.09.2021. godine

Objavljeno:17.09.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 13.09.2021.godine iznosio je 529.537 i u odnosu na  broj zaposlenih na predhodno objavljeni podatak od 06.09.2021. godine kada je iznosio 526.897 je veći za 2.640.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 13.09.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu:

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 13.09.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

142.053

161.450

26,83

Tuzlanski kanton

102.824

99.830

19,42

Zeničko-dobojski kanton

87.099

82.169

16,45

Hercegovačko-neretvanski kanton

52.795

53.097

9,97

Srednjobosanski kanton

52.176

50.148

9,85

Unsko-sanski kanton

38.576

37.889

7,28

Zapadnohercegovački  kanton

20.932

20.501

3,95

Kanton 10

11.362

11.126

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.525

6.910

1,42

Posavski kanton

5.703

6.359

1,08

Republika Srpska

7.685

 

1,45

Brčko distrikt

807

 

0,15

Ukupno:

529.537

529.479

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 13.09.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje. 

 

Porezna uprava Federacije BiH