print

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 06.09.2021. godine

Objavljeno:10.09.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 06.09.2021.godine iznosio je 526.897 i u odnosu na  broj zaposlenih na predhodno objavljeni podatak od 30.08.2021. godine kada je iznosio 526.098 je veći za 799.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 06.09.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu:

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 06.09.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

141.428

160.650

26,84

Tuzlanski kanton

102.405

99.349

19,44

Zeničko-dobojski kanton

86.516

81.538

16,42

Hercegovačko-neretvanski kanton

52.372

52.655

9,94

Srednjobosanski kanton

52.029

49.985

9,87

Unsko-sanski kanton

38.364

37.648

7,28

Zapadnohercegovački  kanton

20.805

20.384

3,95

Kanton 10

11.320

11.082

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.515

6.904

1,43

Posavski kanton

5.706

6.357

1,08

Republika Srpska

7.638

 

1,45

Brčko distrikt

799

 

0,15

Ukupno:

526.897

526.552

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 06.09.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje. 

 

Porezna uprava Federacije BiH