print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – august 2021. uplatili 3.642.979.435 KM javnih prihoda

Objavljeno:06.09.2021

I. Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – avgust 2021. godine uplatili 3.642.979.435 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 336.282.295 KM, ili za  10,17%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar – avgust 2021. godine u odnosu na period

januar – avgust 2020. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kantoni

Januar-avgust 2020

Januar-avgust 2021

Index  (jan-avgust 21 20)

Razlika u KM

Učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

SARAJEVSKI

1.261.267.650

1.340.718.204

106,30

79.450.554

36,80

2.

TUZLANSKI

563.598.531

621.545.052

110,28

57.946.522

17,06

3.

ZENIČKO - DOBOJSKI

400.927.719

473.804.136

118,18

72.876.417

13,01

4.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI

393.729.868

426.576.158

108,34

32.846.290

11,71

5.

SREDNJOBOSANSKI

238.076.803

275.053.371

115,53

36.976.568

7,55

6.

UNSKO - SANSKI

198.739.192

219.041.185

110,22

20.301.992

6,01

7.

ZAPADNOHERCEGOVAČKI

124.108.087

139.285.451

112,23

15.177.364

3,82

8.

KANTON 10

58.651.589

69.797.232

119,00

11.145.643

1,92

9.

BOSANSKO - PODRINJSKI

35.803.211

40.330.477

112,64

4.527.266

1,11

10.

POSAVSKI

31.794.491

36.828.169

115,83

5.033.679

1,01

UKUPNO

3.306.697.140

3.642.979.435

110,17

336.282.295

100,00

 

 

U strukturi javnih prihoda za period januar – avgust 2021. godine:

- porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 303.403.436 KM,

- porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 260.413.910 KM,

- porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 47.044.894 KM,

- porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 27.294.780 KM,

- zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 410.162 KM,

- takse i naknade su naplaćene u iznosu 448.824.915 KM,

- novčane kazne su naplaćene u iznosu 29.715.214 KM,

- članarine su naplaćene u iznosu 5.069.043 KM,

- ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.808.861 KM.


U periodu januar – avgust 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.517.436.144 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – avgust 2021. godine naplaćeni su:

- doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.409.103.013 KM,

- doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 992.607.998 KM,

- doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 115.725.133 KM. 

 

II. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.08.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 88.172 fiskalnih uređaja, putem kojih je u avgustu 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.281.937.947,51 KM.

U odnosu na 31.08.2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za  3.375, a evidentirani promet u mjesecu avgustu 2021. godine je veći u odnosu na avgust  2020. godine za 612.508.659,74 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.08.2021. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.782  fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.08.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instaliranafiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u avgustu 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 333.747.172,02 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u avgustu 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 74.233,72 KM.

Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec august možete preuzeti na linku ovdje.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

 

III. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH