print

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 30.08.2021. godine

Objavljeno:03.09.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.08.2021.godine iznosio je 526.098. i u odnosu na  broj zaposlenih na predhodno objavljeni podatak od 23.08.2021. godine kada je iznosio 526.152 je manji za 54.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 30.08.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu:

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 30.08.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

141.630

161.059

26,92

Tuzlanski kanton

101.848

98.633

19,36

Zeničko-dobojski kanton

86.241

81.110

16,39

Hercegovačko-neretvanski kanton

52.344

52.690

9,95

Srednjobosanski kanton

51.799

49.736

9,85

Unsko-sanski kanton

38.551

37.879

7,33

Zapadnohercegovački  kanton

20.609

20.188

3,92

Kanton 10

11.302

11.054

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.504

6.889

1,43

Posavski kanton

5.714

6.359

1,09

Republika Srpska

7.754

 

1,47

Brčko distrikt

802

 

0,15

Ukupno:

526.098

525.597

 

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 30.08.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje. 

                                                                              

 

 

                                                                                  Porezna uprava Federacije BiH