print

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 23.08.2021. godine

Objavljeno:27.08.2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 23.08.2021. godine iznosio je 526.152. i u odnosu na  broj zaposlenih na predhodno objavljeni podatak od 16.08.2021. godine kada je iznosio 526.384 je manji za 232.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 23.08.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

Kanton

Tekuće stanje na dan 23.8.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

141.513

160.963

26,90

Tuzlanski kanton

101.888

98.668

19,36

Zeničko-dobojski kanton

86.195

81.058

16,38

Hercegovačko-neretvanski kanton

52.372

52.725

9,95

Srednjobosanski kanton

51.837

49.759

9,85

Unsko-sanski kanton

38.631

37.966

7,34

Zapadnohercegovački  kanton

20.611

20.186

3,92

Kanton 10

11.317

11.069

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.495

6.887

1,42

Posavski kanton

5.721

6.374

1,09

Republika Srpska

7.764

 

1,48

Brčko distrikt

808

 

0,15

Ukupno:

526.152

525.655

 

 

 

Stanje broja zaposlenih na dan 23.08.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje. 

                                                                              

 

 

                                                                                  Porezna uprava Federacije BiH