print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juli 2021. uplatili 3.200.837.050 KM javnih prihoda

Objavljeno:05.08.2021

I. Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juli 2021. godine uplatili 3.200.837.050 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 294.685.750 KM, ili za  10,14%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar – juli 2021. godine u odnosu na period januar – juli 2020. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar-juli 2020

januar-juli 2021

index 
(jan-juli 21/20)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

1.112.896.928

1.177.696.771

105,82

64.799.842

36,79

2.

Tuzlanski

492.340.541

546.255.636

110,95

53.915.094

17,07

3.

Zeničko - dobojski

350.155.623

414.076.328

118,25

63.920.705

12,94

4.

Hercegovačko-neretvanski

348.982.662

378.128.586

108,35

29.145.924

11,81

5.

Srednjobosanski

210.656.236

240.817.623

114,32

30.161.387

7,52

6.

Unsko - sanski

173.739.559

191.881.321

110,44

18.141.762

5,99

7.

Zapadnohercegovački

106.853.263

122.808.865

114,93

15.955.603

3,84

8.

Kanton 10

51.611.803

61.435.209

119,03

9.823.406

1,92

9.

Bosansko - podrinjski

31.026.414

35.305.241

113,79

4.278.827

1,10

10.

Posavski

27.888.271

32.431.470

116,29

4.543.199

1,01

UKUPNO

2.906.151.300

3.200.837.050

110,14

294.685.750

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar – juli 2021. godine:

- porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 266.133.779 KM,

- porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 236.804.665 KM,

- porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 40.356.368 KM,

- porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 24.799.301 KM,

- zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 357.925 KM,

- takse i naknade su naplaćene u iznosu 400.189.333 KM,

- novčane kazne su naplaćene u iznosu 25.269.531 KM,

- članarine su naplaćene u iznosu 4.409.390 KM,

- ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.558.209 KM.

U periodu januar – juli 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.199.462.132 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – juli 2021. godine naplaćeni su:

- doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.231.348.321 KM,

- doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 866.976.837 KM,

- doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 101.136.974 KM. 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.07.2021. godine iznosio je 526.060. Ovaj broj manji je za 918 u odnosu na podatak od 30.06.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 526.978.

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.07.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 87.704 fiskalnih uređaja, putem kojih je u julu 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.143.301.251,45 KM.

U odnosu na 31.07.2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.689, a evidentirani promet u mjesecu julu 2021.godine veći je u odnosu na juli 2020. godine za 270.179.350,41 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.07.2021. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.753 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.07.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u julu 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 328.660.334,02 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u julu 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 41.291,87 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec juli možete preuzeti na linku ovdje.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH