print

Reagiranje

Objavljeno:27.07.2021

Povodom teksta objavljenog u Dnevnom avazu dana 26.07.2021. godine pod naslovom “Više od 62.000 radnika s najnižim plaćama ostalo bez posla”,Porezna uprava Federacije BiH upućuje reagiranje.

Nije tačno da je više od 62.000 radnika ostalo bez posla. Naime, 16.03.2020. godine u Federaciji BiH bilo je zaposleno 534.076 osoba, a na dan 05.05.2020. godine kada je evidentiran najmanji broj zaposlenih, bilo je zaposleno 507.607 osoba. 

Dakle, najveće smanjenje broja zaposlenih iznosilo je 26.469. Nakon toga broj zaposlenih se povećavao i na dan 28.06.2021. godine iznosio je 527.106, odnosno povećao se za 19.499. Tako da je broj zaposlenih u odnosu na 16.03.2020. godine manji za 6.970, a ne za 62.000, kao što se navodi u tekstu. 

Podaci navedeni u tekstu da je nakon usporedbe broja zaposlenih s plaćom manjom od 700,00 KM u martu 2020. godine i martu 2021.godine vidljivo da su čak 62.183 osobe ostale bez posla su pogrešno interpretirani.

Podaci koji su navedeni u tekstu odnose se na podatke o broju osoba kojima je u mjesecu martu 2020. i 2021. godine isplaćena navedena plaća, a dobiveni su na osnovu podnesenih i uspješno obrađenih obrazaca MIP - 1023 Mjesečni izvještaji o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak i PMIP - 1024 Pojedinačni mjesečni izvještaji o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak koje su poslodavci dostavili Poreznoj upravi Federacije BiH.

Navedeni podaci o isplaćenim plaćama se ne mogu dovoditi u vezi s brojem osoba koje su ostale bez posla, zato što se broj osoba koje su prijavljene ili odjavljene iz Jedinstvenog sistema prati na osnovu obrasca JS3100 i JS3100E Prijava/promjena/odjava osiguranja.

Broj podnesenih i uspješno obrađenih obrazaca  MIP - 1023 i PMIP - 1024 zavisi od različitih faktora, npr. od kašnjenja u podnošenju obrazaca od strane poslodavaca, kašnjenja u isplati plaća, zatim pogrešnih uplata koje utiču na stepen obrađenih obrazaca itd.

Također, potrebno je napomenuti da podaci o zaprimljenim i obrađenim obrascima MIP - 1023 i PMIP - 1024 u momentu kreiranja izvještaja daju stanje baze na taj dan, odnosno protekom vremena mijenja se stanje (dostavljaju se zakašnjeli obrasci, isplaćuju se zaostale plate, otklanjaju se greške na obrascima, otklanjaju se greške s uplatama i sl.).

Poslodavci shodno Zakonu i Pravilniku o podnošenju poreznih prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa dostavljaju prijave osiguranja po osnovu radnog odnosa  na obrascu JS3100 dan prije početka radnog odnosa zaposlenika, a rok za dostavljanje obrazac MIP - 1023 ili obrazac PMIP - 1024 je po isplati plaće i uplati doprinosa i poreza na dohodak, odnosno doprinosi za plaćanje dospijevaju do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, a obrazac MIP - 1023 se podnosi do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, nakon čega se u poreznim ispostavama vrši kontrola i obrada istih.

 

 

Porezna uprava Federacije BiH