print

Broj zaposlenih osoba u Federaciji BiH

Objavljeno:26.03.2021

Broj zaposlenih osoba u Federaciji BiH na dan 22.03.2021. godine prema prebivalištu osiguranika iznosi 518.760. Ovaj broj veći je za 354 u odnosu na podatak od 15. marta 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 518.406.    

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 22.03.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca

KANTON

TEKUĆE STANJE NA DAN 22.3.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

139.657

158.893

26,92

Tuzlanski kanton

100.792

97.909

19,43

Zeničko-dobojski kanton

85.635

80.772

16,51

Hercegovačko-neretvanski kanton

51.501

51.648

9,93

Srednjobosanski kanton

51.238

49.231

9,88

Unsko-sanski kanton

37.140

36.424

7,16

Zapadnohercegovački  kanton

20.569

20.197

3,97

Kanton 10

11.121

10.875

2,14

Bosansko-podrinjski kanton

7.354

6.791

1,42

Posavski kanton

5.636

6.216

1,09

Republika Srpska

7.327

 

1,41

Brčko distrikt

790

 

0,15

UKUPNO

518.760

518.956

100

 

Stanje broja zaposlenih na dan 22.03.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.  

                                                                                  Porezna uprava Federacije BiH