print

Štampanje obrazaca i prekršajnih naloga za potrebe inspekcijskog nadzora

Objavljeno:23.03.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge „Štampanje obrazaca i prekršajnih naloga za potrebe inspekcijskog nadzora“ .

Uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete izvršiti klikom na link ovdje