print

Obavijest o izvršenoj uplati razlika subvencija doprinosa i uplaćenim subvencijama za zaposlenike s prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko distriktu za mjesece 04/2020, 05/2020 i 06/2020

Objavljeno:23.03.2021

U skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Zaključkom Vlade Federacije BiH br. V. 781/2020 od 10.06.2020. godine, Porezna uprava Federacije BiH objavljuje listu korisnika poreznih obveznika kojima je uplaćena subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesece: 04/2020, 05/2020 i 06/2020 koji se uplaćuju u nadležne fondove Federacije BiH i propisani iznos subvencije koje se uplaćuju u korist fondova Republike Srpske i Brčko distrikta za zaposlenike koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu, a zaposleni su kod poslodavaca sa sjedištem u Federaciji BiH.

Porezna uprava Federacije BiH je krajem 2020. godine nastavila s procesom unosa, obrade i kontrole zahtjeva za subvencioniranje doprinosa Obrazaca ZSD, koji su podneseni u propisanom roku, ali zbog određenih nepravilnosti u dostavljenim prilozima uz navedeni zahtjev, te drugim nepravilnostima u ranije provedenim postupcima nisu mogli proći postupak odobravanja u prethodnom periodu.

Nakon otklanjanja nepravilnosti, porezne ispostave su za mjesece april/travanj 2020. godine, maj/svibanj 2020. godine i juni/lipanj 2020. godine provele dodatni postupak provjere ispunjavanja uslova i utvrdile da 294 zahtjeva ispunjava zakonske uslove za subvenciju.

Federalno ministarstvo finansija - financija je zaključno sa 18.01.2021. godine izvršilo sve uplate obračunatih i odobrenih zahtjeva za subvenciju i Poreznoj upravi Federacije BiH istog dana 18.01.2021. godine dostavilo analitičke trezorske RAS datoteke kojim je izvršena raspodjela uplaćenih subvencioniranih doprinosa prema poreznim obveznicima (JIB, iznos, vrsta prihoda, općina, uplatni račun, porezni period). Dostavljeni trezorski RAS file-ovi su učitani u informacioni sistem Porezne uprave Federacije BiH, odnosno u porezno knjigovodstvo, a s ciljem automatskog rasknjižavanja na pojedinačne JIB-ove poreznih obveznika u dijelu subvencije doprinosa koji je odobren naprijed navedenim zakonskim postupkom.

Također, Federalno ministarstvo finansija - financija je izvršilo i uplatu obračunatih i odobrenih subvencioniranih doprinosa prema nadležnim fondovima Republike Srpske i Brčko distrikta.

Na osnovu naprijed navedenog sačinjena je rekapitulacija razlika obaveza na propisani iznos subvencije koje se uplaćuju u korist fondova Federacije BiH u ukupnom iznosu od 518.280,79 KM i to:

 1. april/travanj 2020. godine: 115.782,50 KM za 93 porezna obveznika i ukupno 493 zaposlenih prema poreznim obveznicima.
 2. maj/svibaj 2020. godine: 173.676,13 KM za 92 porezna obveznika i ukupno 828 zaposlenih prema poreznim obveznicima.
 3. juni/lipanj 2020. godine: 228.822,16 KM za 109 poreznih obveznika i ukupno 991 zaposlenih prema poreznim obveznicima.

Lista korisnika subvencija po ovome osnovu doprinosa nalaze se na sljedećim linkovima:

 1. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec april/travanj 2020
 2. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec maj/svibanj 2020;
 3. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za mjesec juni/lipanj 2020.

 

Zbirni prikaz subvencija po ovome osnovu doprinosa za obavezna osiguranja po kantonima i općinama za ove subvencije možete vidjeti na linkovima april/travanj, maj/svibanj, juni/lipanj.

Pored navedenog sačinjena je i rekapitulacija obaveza na propisani iznos subvencije koje se uplaćuju u korist fondova Republike Srpske i Brčko distrikta, za mjesece 04/2020, 05/2020 i 06/2020 za porezne obveznike koji su zapošljavali zaposlenike s prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, a  kojima je ranije odobrena subvencija doprinosa koji se uplaćuju u nadležne fondove u Federaciji BiH.

 Subvencionirani doprinosi koji se uplaćuju u korist fondova Republike Srpske i Brčko distrikta u ukupnom iznosu od 617.520,80 KM, i to:

 1. april/travanj 2020. godine (RS): 227.213,39 KM za 928 poreznih obveznika i ukupno 2.451 zaposlenih prema poreznim obveznicima.
 2. maj/svibanj 2020. godine (RS): 210.547,29 KM za 820 poreznih obveznika i ukupno 2.316 zaposlenih prema poreznim obveznicima.
 3. juni/lipanj 2020. godine (RS): 111.755,48 KM za 455 poreznih obveznika i ukupno 1.254 zaposlenih prema poreznim obveznicima.
 4. april/travanj 2020. godine (BD): 33.542,61 KM za 118 poreznih obveznika i ukupno 360 zaposlenih prema poreznim obveznicima.
 5. maj/svibanj 2020. godine (BD): 30.108,59 KM za 98 poreznih obveznika i ukupno 326 zaposlenih prema poreznim obveznicima.
 6. juni/lipanj 2020. godine (BD): 4.353.44 KM za 36 poreznih obveznika i ukupno 46 zaposlenih prema poreznim obveznicima.

Lista korisnika subvencija po ovome osnovu doprinosa nalaze se na sljedećim linkovima:

 1. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za zaposlenike s prebivalištem u RS za mjesec april/travanj 2020;
 2. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za zaposlenik s prebivalištem u RS mjesec maj/svibanj 2020;
 3. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za zaposlenike s prebivalištem u RS za mjesec juni/lipanj 2020.
 4. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za zaposlenike s prebivalištem u BD za mjesec april/travanj 2020;
 5. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za zaposlenik s prebivalištem u BD mjesec maj/svibanj 2020;
 6. Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja za zaposlenike s prebivalištem u BD za mjesec juni/lipanj 2020.

 

Porezna uprava Federacije BiH