print

Nabavka i isporuka auto guma za putnička motorna vozila za potrebe Porezne uprave Federacije BiH

Objavljeno:17.03.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Nabavka i isporuka auto guma za putnička motorna vozila za potrebe Porezne uprave Federacije BiH"

Uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete izvršiti klikom na link ovdje