print

Usluge redovnog tehničkog pregleda službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH

Objavljeno:17.03.2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge redovnog tehničkog pregleda službenih vozila Porezne uprave Federacije BiH. 

Uvid u Odluku o poništenju postupka javne nabavke možete izvršiti klikom na link ovdje