print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2021. uplatili 847.624.898 KM javnih prihoda

Objavljeno:05.03.2021

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2021. godine uplatili 847.624.898 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine manje za 20.410.924 KM, ili za 2,35 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar- februar 2021. godine u odnosu na period januar- februar  2020. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar-februar 2020

januar-februar 2021

index jan-feb 21/20

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

329.606.331

313.646.491

95,16

-15.959.840

37,00

2.

Tuzlanski

142.219.980

140.141.168

98,54

-2.078.812

16,53

3.

Zeničko-dobojski

103.673.697

110.422.545

106,51

6.748.848

13,03

4.

Hercegovačko-neretvanski

111.476.649

103.317.367

92,68

-8.159.282

12,19

5.

Srednjobosanski

64.905.430

63.931.040

98,50

-974.389

7,54

6.

Unsko-sanski

51.259.661

48.793.803

95,19

-2.465.858

5,76

7.

Zapadnohercegovački

32.539.260

33.131.683

101,82

592.423

3,91

8.

Kanton 10

14.699.330

15.894.737

108,13

1.195.407

1,88

9.

Bosansko-podrinjski

9.381.448

10.206.675

108,80

825.227

1,20

10.

Posavski

8.274.036

8.139.389

98,37

-134.647

0,96

UKUPNO

868.035.822

847.624.898

97,65

-20.410.924

100,00

U strukturi javnih prihoda za period januar – februar 2021. godine:

- porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 70.063.059 KM,

- porez na dobit i zaostali prihodi poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 45.744.786 KM,

- porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 10.499.477 KM,

- porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 9.788.670 KM,

- zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 115.139 KM,

- takse i naknade su naplaćene u iznosu 108.811.278 KM,

- novčane kazne su naplaćene u iznosu 6.390.906 KM,

- članarine su naplaćene u iznosu 1.129.778 KM,

- ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 462.159 KM.


U periodu januar – februar 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 594.570.658 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – februar 2021. godine naplaćeni su:

- doprinosi za PIO/MIO u iznosu 330.393.228 KM,

- doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 236.339.282 KM,

- doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 27.838.149 KM. 

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 28.02.2021. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 517.979 i u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 22.02.2021. godine kada je iznosio 518.382 manji je za 403.

Broj zaposlenih na dan 28.02.2021. godine u odnosu na 31.1.2021.godine kada je iznosio 516.808 veći je za 1.171.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 22.02.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca po kantonima/RS/BD

KANTON/RS/BD

Tekuće stanje na dan 28.2.2021.

Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD   u ukupnom broju zaposlenika

Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika

Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca

Kanton Sarajevo

139.619

158.394

26,95

Tuzlanski kanton

100.647

97.845

19,43

Zeničko-dobojski kanton

85.503

80.767

16,51

Hercegovačko-neretvanski kanton

51.555

51.748

9,95

Srednjobosanski kanton

51.176

49.262

9,88

Unsko-sanski kanton

36.813

36.121

7,11

Zapadnohercegovački  kanton

20.538

20.142

3,97

Kanton 10

11.120

10.873

2,15

Bosansko-podrinjski kanton

7.328

6.781

1,41

Posavski kanton

5.651

6.237

1,09

Republika Srpska

7.238

 

1,40

Brčko distrikt

791

 

0,15

Ukupno:

517.979

518.170

100

Stanje broja zaposlenih na dan 28.02.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje .

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 28.02.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 85.803 fiskalna uređaja, putem kojih je u februaru 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.219.678.903,56 KM.

U odnosu na 29.02.2020.godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.872, a evidentirani promet u mjesecu februaru 2021.godine je manji u odnosu na februar 2020. godine za 287.168.294,47 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 28.02.2021. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.623 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 28.02.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu februaru 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od  257.386.865,75  KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu februaru 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 36.314,53 KM.

Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec februar možete preuzeti na linku ovdje .  

Porezna uprava FBiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i na taj način zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

     

Vaša Porezna uprava Federacije BiH