print

Zapečaćen restoran Bosna

Objavljeno:21.02.2021

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH-Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo dana 20.02.2021.godine u večernjim satima, u saradnji sa inspektorima Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo uz asistenciju policije MUP-a Kantona Sarajevo izvršili su inspekcijski nadzor zakonitosti poslovanja poreznog obveznika UR Gostionica sa pružanjem usluga smještaja „Bosna“ na Ilidži ul. Butmirska cesta br. 8.  svako iz okvira svoje nadležnosti.

U toku inspekcijskog nadzora, inspektori Porezne uprave Federacije BiH utvrdili su da kontrolisani porezni obveznik posluje nezakonito, jer je u momentu nadzora:

-angažirao 4 neprijavljena radnika, što je predstavljalo osnov za pečaćenje objekta i izdavanje prekršajnog naloga po Zakonu o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa sa novčanom kaznom od 2.000,00 KM.

-prekršio odredbe Zakona o fiskalnim sistemima, što je predstavljalo osnov za izdavanje prekršajnog naloga po istom Zakonu sa novčanom kaznom od 3.000,00 KM, i

-nije prijavio držanje žive muzike, što je predstavljalo osnov za izdavanje prekršajnog naloga po Zakonu o komunalnim taksama sa novčanom kaznom od 200,00 KM.

Navedenom poreznom obvezniku izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.200,00 KM.

Inspekcijski nadzor kod navedenog poreznog obveznika se nastavlja u segmentu ispitivanja i utvrđivanja tačne porezne obaveze poreznog obveznika.

 

Porezna uprava Federacije BiH