print

Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika

Objavljeno:12.02.2021

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je 12.02.2021. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. 

Poništava se dio javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 84/20 od 18.11.2020.godine, dnevnim novinama „Oslobođenje" i "Dnevni list" od 13.11.2020.godine i na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, za radno mjesto:

07. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured Tuzla – Porezna ispostava Gradačac – 1 (jedan) izvršilac

 

Tekst poništenja oglasa možete preuzeti na liknu ovdje