print

Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2021. uplatili 405.099.282 KM javnih prihoda

Objavljeno:08.02.2021

I. Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH januaru 2021. godine uplatili 405.099.282 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar 2020. godine manje za 19.970.556 KM, ili za 4,7% .  

U strukturi javnih prihoda u januaru 2021. godine:

 • porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 33.928.248 KM,

 • porez na dobit i zaostali prihodi poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 20.647.183 KM,

 • porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 5.356.955 KM,

 • porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 5.101.915 KM,

 • zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 58.818 KM,

 • takse i naknade su naplaćene u iznosu 49.456.302 KM,

 • novčane kazne su naplaćene u iznosu 2.991.324 KM,

 • članarine su naplaćene u iznosu 439.246 KM,

 • ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 230.082 KM.

 

U januaru 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 286.872.812 KM.

U strukturi doprinosa za januar 2021. godine naplaćeni su:

 • doprinosi za PIO/MIO u iznosu 159.559.298 KM,

 • doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 113.926.044 KM,

 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 13.387.470 KM. 

   

II. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.1.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 85.612 fiskalnih uređaja, putem kojih je u januaru 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 2.981.711.258,97 KM.

U odnosu na 31.1.2020.godine broj fiskalnih uređaja je veći za 8.671, a evidentirani promet u mjesecu januaru 2021.godine je manji u odnosu na januar 2020. godine za  361.062.290,08 KM

Općina sa najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.1.2021. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.619 fiskalnih uređaja.

Općina sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.1.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evdentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu januaru 2021. godine je Općina Novi Grad na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 235.257.067,85 KM.

Općina na kojoj je evdentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu januaru 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 34.366,18 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec januar možete preuzeti na linku ovdje.

Porezna uprava FBiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

III. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i na taj način rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i na taj način zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

   

Vaša Porezna uprava Federacije BiH