print

Drugi poziv poreznim obveznicima da prenesu promet s fiskalnog uređaja na server Porezne uprave Federacije BiH

Objavljeno:04.02.2021

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da do 05.02.2021. godine izvrše  prenos podataka iz fiskalne memorije koji nisu preneseni na server Porezne uprave Federacije BiH u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima. Po isteku datog roka, Porezna uprava će cilju sprečavanja manipulisanja podacima o stvarnom prometu, kao i zaštite obveznika fiskalizacije koji uredno ispunjavaju svoje porezne obaveze, izvršiti provjere prenosa podataka na server Porezne uprave FBiH i protiv svih obveznika koji ne postupe po zakonu i ovom obavještenju poduzeti mjere i sankcije propisane zakonom.

Podsjećamo porezne obveznike da su dužni da vrše evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, uredno i blagovremeno kreiraju dnevne izvještaje o ostvarenom prometu, vode knjige dnevnih izvještaja i da sami izvrše provjeru prenosa dnevnih izvještaja na server Porezne uprave Federacije BiH. Porezna uprava FBiH je omogućila poreznim obveznicima da mogu izvršiti provjeru javljanja i prenosa podataka s fiskalnih uređaja putem e-usluge Provjera javljanja fiskalnih uređaja na web stranici PU FBiH, na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/5 .

Upozoravamo obveznike fiskalizacije da će Porezna uprava Federacije BiH od 08.02.2021. godine za sve slučajeve neblagovremenog kreiranja dnevnih izvještaja i prenosa dnevnih izvještaja na server PU FBiH, izricati sankcije propisane članom 52. stav 1. tačka m. Zakona o fiskalnim sistemima koje iznose: za pravno lice od 2.500 KM do 20.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu 1.000 KM do 3.000 KM, i za poduzetnika 3.000 KM do 10.000 KM. Ako obveznik ponovo učini navedeni prekršaj u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Obavještavamo i ovlaštene servise fiskalnih proizvoda ako se prilikom navedenih provjera utvrde nepravilnosti iz člana 55. Zakona o fiskalnim sistemima, isti će biti sankcionisani zakonom propisanim kaznama u iznosu od 2.500 KM do 15.000 KM, zatim odgovorno lice u pravnom licu - ovlaštenom servisu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, poduzetnik- ovlašteni servis novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM. Ako ovlašteni servis ponovi prekršaj iz stava 1. ovog člana u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Napominjemo, da ako nepravilno evidentiranje prometa rezultira iskazivanjem manjeg prometa od stvarnog i podnošenjem lažnih finansijskih izvještaja, to predstavlja osnov sumnje za postojanje krivične odgovornosti, a u vezi s krivičnim djelima Porezna utaja iz člana 273. i Podnošenje lažne porezne prijave iz člana 276. Krivičnog zakona FBiH.

 

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH