print

Obavještenje o radnom vremenu sa strankama u Poreznoj upravi Federacije BiH

Objavljeno:08.01.2021

Shodno Zaključku Vlade Federacije BiH sa sjednice održane dana 09.11.2020. godine, zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa od 11.11. 2020. godine u Poreznoj upravi Federacije BiH je klizno radno vrijeme, tako da je početak radnog vremena od 8:00 do 9:00 sati, a  završetak radnog vremena od 16:00 do 17:00 sati. U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, obavještavaju se porezni obveznici da se radno vrijeme sa strankama ograničava na period:

KPU SARAJEVO  

Rad sa strankama u svim Poreznim ispostavama je od 8:00 - 13:00h, izuzev Porezne ispostave Novi Grad Sarajevo gdje je radno vrijeme sa strankama od 8:00 - 16:00h.

 

KPU TUZLA

Rad sa strankama u Poreznim ispostavama od       8:00 - 16:00.

 

KPU BIHAĆ

Rad sa strankama u Poreznim ispostavama od       8:00 - 12:00.

 

KPU NOVI TRAVNIK

Rad sa strankama u Poreznim ispostavama od       9:00 - 13:00.

 

KPU ZENICA

Rad sa strankama u Poreznim ispostavama od       8:00 - 12:00.

 

KPU MOSTAR

Porezna ispostava Grada Mostara od                      9:00 - 13:00.

Porezna ispostava Konjic od                                    8:30 - 14:00.

Porezna ispostava Jablanica od                               8:00 - 16:00.

Porezna ispostava Čapljina od                                 9:00 - 13:00.

Porezna ispostava Neum Ravno od                         8:00 - 16:00.

Porezna ispostava Čitluk od                                     8:00 - 16:00.

Porezna ispostava Stolac od                                    9:00 - 14:00.

Porezna ispostava Prozor - Rama od                       9:00 - 13:00.

 

KPU LIVNO

Rad sa strankama u Poreznim ispostavama je od 8:00-16:00.

Izuzetak su:

Porezna ispostava Tomislavgrad od 9:00 - 13:00.

Porezna ispostava  Kupres od 8:00 - 14:00.

 

KPU LJUBUŠKI

Rad sa strankama u Poreznim ispostavama Grude i Posušje od 8:00-16:00, a u Poreznim ispostavama Ljubuški i Široki Brijeg od 9:00-14:00.

 

KPU GORAŽDE

Rad sa strankama u Poreznim ispostavama je od 8:00-16:00.

 

KPU ORAŠJE

Rad sa strankama u Poreznim ispostavama je od 8:00-13:00.

 

Za sve informacije porezni obveznici se mogu obratiti na direktne kontakt telefone zaposlenika u svim orgnaizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH koji se nalaze se na web stranici http://www.pufbih.ba/  u dijelu „KONTAKTI”.

 

Porezna uprava Federacije BiH