print

Izdajte fiskalni račun, tražite fiskalni račun

Objavljeno:06.01.2021

U cilju podsticanja poreznih obveznika da poštuju odredbe Zakona o fiskalnim sistemima i izdaju račune i podsticanja građana da traže račune, te doprinosu transparentnijeg izvještavanja i osiguranja podataka za analizu i planiranje ekonomske aktivnosti u Federaciji BiH, Porezna uprava FBiH objavljuje podatke o broju fiskalnih uređaja i ukupnom evidentiranom prometu na području Federacije BiH.                                                           

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.12.2020. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 85.447 fiskalnih uređaja, putem kojih je u decembru 2020. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.930.082.193,59  KM.

U odnosu na 31.12.2019. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 9.682, a evidentirani promet u mjesecu decembru 2020. godine je manji u odnosu na decembar 2019. godine za 372.041.065,87 KM.

Evidentirani promet putem fiskalnih uređaja po kantonima za 2019. i 2020. godinu može se vidjeti u tabelarnom prikazu:

 

Naziv kantona

Broj fiskalnih uređaja

Registrovani promet

% učešća kantona

Razlika

Index

2019

2020

2019

2020

     

1

2

3

4

5

6

7(5-4)

8(5/4x100)

KANTON SARAJEVO

21.517

24.427

14.476.291.828

12.938.345.435

31

-1.537.946.393

89

TUZLANSKI KANTON

13.714

15.429

8.522.568.872

7.953.690.934

19

-568.877.938

93

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

10.591

11.999

6.429.927.599

6.228.434.622

15

-201.492.977

97

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

9.240

10.294

4.668.706.850

3.924.948.687

9

-743.758.163

84

SREDNJOBOSANSKI KANTON

7.173

7.968

3.931.256.472

3.568.713.762

8

-362.542.710

91

UNSKO-SANSKI KANTON

6.724

7.630

3.247.094.008

2.784.953.415

7

-462.140.593

86

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

3.167

3.575

3.325.330.510

3.134.725.317

7

-190.605.193

94

KANTON 10

1.890

2.101

837.524.726

745.832.412

2

-91.692.314

89

KANTON POSAVSKI

1.121

1.302

676.228.425

657.779.030

2

-18.449.395

97

BOSANSKOPODRINJSKI KANTON

628

722

365.761.006

345.973.467

1

-19.787.539

95

UKUPNO

75.765

85.447

46.480.690.295

42.283.397.081

100

-4.197.293.214

91

 

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.12.2020. godine je općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.615 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.12.2020. godine je općina Dobretići  na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu decembru 2020. godine je općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 314.900.320,60 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu decembru 2020. godine je općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 132.160,85 KM.

Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec decembar po svim općinama u Federaciji BiH možete preuzeti na linku ovdje

Porezna uprava FBiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Za neposjedovanje fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa propisane su novčane kazne u iznosu od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike. Molimo obveznike da svoj teško zarađeni novac troše za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne za plaćanje kazni i kamata.

Cilj Porezne uprave Federacije BiH nije izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje zakona, stoga poziva obveznike fiskalizacije da poštuju odredbe Zakona o fiskalnim sistemima i drugih važećih propisa.

Porezna uprava Federacije BiH poziva građane da za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu traže fiskalni račun, te podsjeća da je Zakonom o fiskalnim sistemima propisana novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu inspektoru pokazali fiskalni račun u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje naplata javnih prihoda i umanjuju sredstva za obrazovanje, penzije, invalidnine, zdravstvo, policiju, vojsku, pravosuđe i infrastrukturu. Neizdavanje fiskalnih računa negativno se odražava na postizanje kvalitetnijeg, sigurnijeg i ugodnijeg života svih građana.

Porezna uprava FBiH poziva građane da sve slučajeve neizdavanja računa i drugih nezakonitih aktivnosti poreznih obveznika prijave Poreznoj upravi. Prijave se mogu dostaviti putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj: 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj: 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

Ne dozvolimo da našu sreću umanjuju oni koji varaju državu i ne plaćaju poreze, jer porezi i doprinosi su novac svih građana.

 

 

Porezna uprava Federacije BiH