print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2020. uplatili 4.231.506.337 KM javnih prihoda

Objavljeno:06.11.2020

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2020. godine uplatili 4.231.506.337 KM  javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 129.897.122 KM, ili za 2,98 %.

U strukturi javnih prihoda za period januar – oktobar 2020. godine:

 • porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu  342.266.227 KM,
 • porez na dobit i zaostali prihodi poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 300.101.825 KM,
 • porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 45.422.985 KM,
 • porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 32.898.117 KM,
 • zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 401.878 KM, 
 • takse i naknade su naplaćene u iznosu 480.795.787 KM,
 • novčane kazne su naplaćene u iznosu 36.722.861 KM,
 • članarine su naplaćene u iznosu 3.169.631 KM,
 • ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.817.931 KM.

U periodu januar – oktobar 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.986.912.420 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – oktobar 2020. godine naplaćeni su:

 • doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.662.671.092 KM,
 • doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.186.552.230 KM,
 • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 137.689.098 KM. 

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31.10.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 520.933 i u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 26.10.2020. godine kada je iznosio 521.301 je manji za 368. Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31.10.2020. godine u odnosu na broj zaposlenih od 16.3.2020. godine (kada je broj zaposlenih u FBiH po prebivalištu osiguranika iznosio 534.076) manji je za 13.143, a u odnosu na 05.05.2020. godine (kada je od početka pandemije korona virusa evidentiran najmanji broj zaposlenih 507.607) veći je za 13.326 zaposlenih. Stanje broja zaposlenih na dan 31.10.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje .

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i na taj način rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i na taj način zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
 • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

   

Porezna uprava Federacije BiH