print

Izdajte fiskalni račun, tražite fiskalni račun

Objavljeno:05.10.2020

U cilju podsticanja poreznih obveznika da poštuju odredbe Zakona o fiskalnim sistemima i izdaju račune i podsticanja građana da traže račune, Porezna uprava FBiH obavještava javnost da će počevši od mjeseca septembra vršiti objavljivanje podataka o broju fiskalnih uređaja i ukupnom evidentiranom prometu na području Federacije BiH. Podaci će se objavljivati mjesečno i to svakog 5-og u mjesecu, za predhodni mjesec što će doprinijeti transparentnijem izvještavanju na osnovu kojeg će se planirati efikasnije ekonomske aktivnosti u Federaciji BiH.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.09.2020. godine na opodručju Federacije BiH  ima 84.874 fiskalnih uređaja. Porezni obveznici koji poddlježu obavezi fiskalizacije su u septembru 2020 godine evidentirali ukupan promet u iznosu 3.578.257.130,63 KM. Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec septembar možete preuzeti na linku ovdje.

Poštivanjem Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH porezni obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni. Za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa propisane su novčane kazne u iznosu od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike.

Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje zakona, stoga poziva obveznike fiskalizacije da poštuju odredbe Zakona o fiskalnim sistemima i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun.

Porezna uprava Federacije BiH poziva građane da za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu traže fiskalni račun, te podsjeća da je Zakonom o fiskalnim sistemima propisana novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje naplata javnih prihoda i umanjuju sredstva za obrazovanje, penzije, invalidnine, zdravstvo, policiju, vojsku, pravosuđe i infrastrukturu. Neizdavanje fiskalnih računa negativno se odražava na postizanje kvalitetnijeg, sigurnijeg i ugodnijeg života svih građana. Stoga pozivamo građane da sve slučajeve neizdavanja računa i drugih nezakonitih aktivnosti poreznih obveznika prijave Poreznoj upravi. Prijave se mogu dostaviti putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj: 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj: 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

 

                                                                               Porezna uprava Federacije BiH