print

Reagiranje Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH na tekst objavljen na portalu "The Bosnia Times"

Objavljeno:16.09.2020

The Bosnia Times d.o.o. Skenderpašina 1

71000 Sarajevo

   n/r glavnog i odgovornog urednika Nedžada Latića

 

Predmet: Zahtjev  za objavu  demantija  od  strane  menadžmenta  Porezne uprave, uposlenika  Porezne uprave, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika  u organima  državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i članova sindikalnog odbora sindikalne organizacije Porezne uprave

Poštovani,

ovim putem Vas informišemo da je dana 07.09.2020.godine u prostorijama Porezne uprave FBiH - Središnji ured Sarajevo održan  sastanak između menadžmenta Porezne uprave i predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, članova sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije BiH.
Na pomenutom sastanku zaključeno je da se svi učesnici sastanka kao i uposlenici Porezne uprave FBiH javno ograđuju od članaka i njihovih sadržaja koji su objavljeni na portalu "The Bosnia Times" dana 18.08.2020. pod naslovom "Gađao (polu)mjesec i promašio, pa se našao među SDA-ovim zvijezdama" i od članka objavljenog dana 06.09.2020. godine pod naslovom Ogorčeni radnici Porezne uprave: "Hvala vam na hrabrosti i istinitom informiranju građana o Velikom Šerifu lsoviću".

Članci koje je objavio "The Bosnia Times" ne nanose samo štetu i ne narušavaju samo ugled direktora Porezne uprave Federacije BiH, nego i svih njenih uposlenika koji pošteno i savjesno obavljaju svoje radne zadatke, a zahvaljujući čijim rezultatima rada se održava ekonomska stabilnost FBiH i njenih građana.

lstičemo da Sindikalna organizacija Porezne uprave korektno i pošteno obavlja posao u okviru svojih nadležnosti, a sve u cilju zaštite radno-pravnog statusa i prava svih uposlenika Porezne uprave Federacije BiH, poštujući sve zakonske propise, a da ciljeve kojima teži može postići samo uz odličnu saradnju sa svojim partnerom, odnosno  poslodavcem  direktorom Porezne uprave.
Jedan od zaključaka sastanka se odnosi na nastavak socijalnog dijaloga između Sindikalne organizacije i direktora u smislu zajedničkih nastupa u izradi novog Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, izradi novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji će poboljšati rad u Poreznoj upravi i samim time i uslove rada uposlenika ove institucije.

Želimo navesti da je Porezna uprava Federacije BiH na čelu sa direktorom Šerifom lsovićem posljednje četiri godine doživjela najveći progres od svog postojanja. Rezultati koji su ostvareni ogledaju se u najvećem rastu prihoda u regionu, jer ukupna naplata javnih prihoda iznosi 5.300.562.600 KM i u odnosu na period prije dolaska direktora lsovića veća je za 39,62 % iii za 1.504.014.009 KM.

U ovom periodu na čelu sa direktorom lsovićem provedena je reforma u svim procesima i oblastima rada. Pomenute reforme su podržane od strane Međunarodnog monetarnog fonda i rezultirale su i poboljšanjem uslova rada za sve uposlenike. U ovom periodu su adaptirane mnoge ispostave i druge organizacione jedinice. lzvršena je adaptacija i uređenje mnogih poreznih ispostava te je i uređen prostor u Središnjem uredu Sarajevo.

Vršena je konstantna nabavka kompjuterske opreme za projekat unaprjeđenja ISPF aplikacije, nabavka i isporuka laptopa sa torbom za potrebe inspekcijskog nadzora i mnogi drugi projekti.

Konstantno je traženo povećanje broja zaposlenih, a u više navrata od strane direktora upućivani su zahtjevi prema Vladi Federacije BiH za povećanje plaća za sve uposlenike. Tokom posljednjih godina upućivane su inicijative da se riješi pitanje unaprijeđenja zaposlenika koji su      uz rad stekli visoko obrazovanje, ali ovo pitanje nije Zakonski riješeno do sada, jer isto nije u nadležnosti Porezne uprave Federacije BiH.

Direktor lsović se skupa sa svim uposlenicima Porezne uprave zalaže za konstantan rad na realizaciji vizije da Uprava postane pravedna, racionalna, efikasna, transparentna i poštovana institucija i svakodnevno od samog početka svog dolaska radi na jačanju ugleda i povjerenja poreznih obveznika u instituciju Porezne uprave.

Sve informacije koje su iznesene u teksu portala "The Bosnia Times" su neistinite, posebno su gnusne informacije da direktor lsović provodi strah, torturu i maltretiranje uposlenika Porezne uprave FBiH. Takva jedna gnusna laž nema nikakvo uporište obzirom da direktor lsović svoj odnos prema zaposlenicima svodi na potpunom uvažavanju svakog uposlenika, poštujući integritet i profesionalizam svih.

Dakle, odgovorno tvrdimo da direktor lsović ne vrši nikakvu diskriminaciju niti torturu, niti bilo koji drugi vid neprofesionalnog odnosa. Naprotiv, direktor lsović ima izražen senzibilitet prema svim uposlenicima uvijek ističući da su zaposlenici najvažniji resurs ove institucije.
Radnici Porezne uprave FBiH ne mogu biti i nisu ogorčeni na direktora Šerifa lsovića, ogorčeni su samo neradnici i oni koji imaju lične interese.

Slijedom navedenog, Sindikalna organizacija Porezne uprave Federacije BiH, Samostalni sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, menadžment Porezne uprave i uposlenici Porezne uprave FBiH najoštrije osuđuju navedene objave i smatraju da ukoliko bilo ko ima argumente i/ili dokaze da neko od uposlenika ili menadžmenta Porezne uprave Federacije BiH obavlja bilo kakve radnje koje nisu u skladu sa Zakonom, da protiv istog pokrene postupke na legitiman i Zakonom propisan način, a ne da se krije iza anonimnih prijava koje su odraz špekulacija, ličnih animoziteta i neostvarenih ličnih interesa.

S poštovanjem,

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH

Sindikalna organizacija Porezne uprave Federacije BiH

Uposlenici Porezne uprave Federacije BiH

Menadžment Porezne uprave Federacije BiH

 

Tekst reagiranja možete pogledati na linku ovdje