- Hvala Vladi FBiH na ukazanom povjerenju i imenovanju. Draže bi mi bilo da je ovo imenovanje izvršeno u redovnoj proceduri, a ne kao posljedica izvršenja sudske presude. U konačnici, pravda i zakon su ovaj put pobijedili i nadam se da se ovom pobjedom otvara i put za pobjedu Porezne uprave u smislu da ona postane moderna, pravedna, racionalna, efikasna, transparentna i poštovana institucija.

Nadam se da će se kroz budžet Poreznoj upravi osigurati dovoljna materijalno-finansijska i sva druga sredstva da ona može izvršavati sve obaveze iz svoje nadležnosti. I, da će se u periodu koji je pred nama ispoštovati preporuke Međunarodnog monetarnog fonda za reformu Porezne uprave - rekao je Isović.

Podsjećanja radi, još u decembru 2017. godine je završena konkursna procedura za direktora Porezne uprave FBiH. Od osam kandidata najbolje rangirani, odnosno jedini koji je zadovoljio uvjete je Šerif Isović, tadašnji v. d. direktora Porezne uprave FBiH. Tada je i Agencija za državnu službu FBiH je dala svoje mišljenje u kojem je konstatovano da su ispunjeni uvjeti da se Šerif Isović postavi za direktora.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 8. februara 2018. godine trebala potvrditi imenovanje Isovića, ali to se nije desilo jer su ministri iz SBB-a i HDZ-a glasali protiv te odluke.