print

Vlada FBIH imenovala Šerifa Isovića za direktora Porezne uprave FBiH

Objavljeno:28.08.2020

Vlada Federacije BiH je danas na sjednici u Mostaru imenovala Šerifa Isovića za direktora Porezne uprave Federacije BiH, počev od 30.07.2020. godine, na period od četiri godine. 

 .