print

Obavještenje za porezne obveznike

Objavljeno:02.06.2020

Obavještavaju se porezni obveznici da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o proglašenju prestanka  stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području Federaciji BiH, V. broj: 701/2020 od 29.05.2020. godine.

Stanje nesreće prestaje dana 31.05.2020. godine.
Ova odluka je stupila na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Napominjemo, porezne obveznike da s prestankom stanja nesreće sve podneske u prostorije Porezne uprave mogu podnositi putem pošte preporučeno ili osobno, izuzev poreznih obveznika – eksternih korisnika koji porezne prijave podnose elektronski.

Porezna uprava je na svojoj web stranici objavila Uputstvo za popunjavanje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obvezna osiguranja Obrazac – ZSD, te ovom prilikom obavještavamo porezne obveznike da su zahtjev za subvenciju – Obrazac ZSD kao i originalnu dokumentaciju u obvezi dostaviti putem pošte preporučeno ili osobno u prostorije Porezne uprave.

Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za maj/svibanj 2020. godine je 10.06.2020. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za jun/lipanj 2020. godine je 10.07.2020. godine.

Kao preduvjet za uspješnu obradu zahtjeva, a u cilju smanjenja troškova, potrebno je uz originalan zahtjev  dostaviti potpunu i originalnu dokumentaciju, sukladno datim uputstvima, u suprotnom zahtjev za subvencioniranje neće biti proslijeđen Federalnom ministarstvu financija na rješavanje.

 


Porezna uprava Federacije BiH