print

Poziv poreznim obveznicima sa prebivalištem na Općini Centar Sarajevo

Objavljeno:18.03.2020

Poštovani građani obveznici poreza na dohodak sa prebivalištem na Općini Centar Sarajevo,

Porezna uprava Federacije BiH u okviru projekta „Modernizacije poreznih uprava u Bosni i Hercegovini“, sa Poreznom Agencijom Švedske i Ambasadom Kraljevine Švedske uz finansijsku podršku SIDA–e priprema pilot projekat – „Predispunjavanje godišnje porezne prijave poreza na dohodak – obrazac GPD 1051“.

Porezna uprava Federacije BiH će izvršiti pripremu obrazaca GPD - 1051 za sve porezne obveznike poreza na dohodak - građane sa prebivalištem na području općine Centar Sarajevo, na osnovu informacija koje se već nalaze u informacionom sistemu Porezne uprave F BiH za porezni period od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine.

Provođenjem navedenih aktivnosti Porezna uprava Federacije BiH će poreznim obveznicima - građanima pružiti kvalitetniju uslugu, pomoći da se izvrši ispravno popunjavanje i olakšati pravovremeno podnošenje poreznih prijava GPD - 1051.

Porezni obveznici – građani, koji ste u obavezi da podnesete godišnju prijavu poreza na dohodak GPD 1051, u skladu sa ovim pozivom javite se u poreznu ispostavu Centar Sarajevo kako bi izvršili uvid i ovjeru već popunjene prijave.

Informaciju o obavezi podnošenja porezne prijave možete provjeriti na sljedećem linku:

http://www.pufbih.ba/v1/novosti/1689/javni-poziv-za-podnoenje-poreznih-prijava

 

 

Porezna uprava Federacije BiH