print

Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni porezni ured Livno

Objavljeno:16.03.2020

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je 14.03.2020. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" poništenje javnog konkursa  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni porezni ured Livno. 

 

Tekst poništenja oglasa možete preuzeti na liknu ovdje