print

Reagiranje Porezne uprave Federacije BiH na navode gradonačelnika Fuada Kasumovića

Objavljeno:21.02.2020

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH dug JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ na dan 31.12.2019. godine, iznosi 5.380.081,41 KM, od čega se na glavni dug odnosi 3.963.892,30 KM, a na dug po osnovu zatezne kamate 1.416.189,11 KM. Strukturu ovog duga čine dugovanja po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti.

Prihodi po osnovu poreza na dohodak su prihodi Zeničko - dobojskog kantona, a prihodi po osnovu doprinosa pripadaju vanbudžetskim fondovima i to: Fondu PIO/MIO, Fondu zdravstvenog osiguranja i Fondu za nezaposlenost. A ne kao što gradonačelnik Fuad Kasumović u svojim izjavama za medije tvrdi „Da sam im uplatio, odmah bi im Poreska to uzela sa računa, neće novac otići u Sarajevo“. Osim što iznosi neistine i obmanjuje javnost, gradonačelnik Kasumović, na taj način stvara i animozitet i podiže tenzije između poreznih obveznika, ali i građana Sarajeva i Zenice.

Sve druge informacije koje posjeduje Porezna uprava FBiH kao i informacije do kojiih je došla u postupku kontrole poslovanja JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ prema Zakonu o Poreznoj upravi FBiH predstavljaju poreznu tajnu i ne mogu se javno objavljivati bez prethodne pisane saglasnosti poreznog obveznika.

U cilju naplate dužnih javnih prihoda nadležni Kantonalni porezni ured Zenica je u proteklom periodu kao i prema svim drugim poreznim obveznicima, poduzimao mjere i radnje propisane Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate. Kao i druge porezne obveznike, Porezna uprava je pozivala JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ da shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode uplati glavni dug i na taj način otpiše dug po osnovu zatezne kamate. Nažalost, JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ je jedino preduzeće na području Zeničko-dobojskog kantona (čiji je osnivač grad, općina ili kanton), koje nije iskoristilo zakonsku mogućnost otpisa zateznih kamata.

Naglašavamo, da porezni obveznik još uvjek ima mogućnost da mu se shodno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate ukoliko uplati glavnicu duga do 31.12.2020. godine, otpiše dospjeli porezni dug po osnovu zateznih kamata sa 31.12.2016. godine.

Navode gradonačelnika Fuada Kasumovića, "o stranačkoj Poreznoj upravi" , Porezna uprava FBiH odbacuje u cjelosti kao netačne, neistinute i zlonamjerne.
Prema podacima iz Registra vrijednosnih papira osnivač Društva „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica je Grad Zenica koji je i većinski vlasnik kapitala društva, sa procentualnim učešćem u kapitalu od 83,7196 %, pa je svakom ko se imalo razumje u zakon i korporativno upravljanje jasno da sve odluke o poslovanju ovog preduzeća donosi njegov vlasnik, a ne bilo koja politička partija, pa shodno tome i sve nepravilnosti koje se događaju ostvaruju se uz blagoslov njegovog većinskog vlasnika odnosno Grada Zenice.
S obzirom na stanje koje se događa u vezi sa JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ i više plasiranih neistina od stane gradonačelnika i drugih, a u cilju istinitog informisanja javnosti Porezna uprava FBiH je dana 09.01.2020 godine od menadžmenta JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ tražila pisanu saglasnost da objavi podatake sa kojima raspolaže, a koje se odnose na poslovanje JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ i odgovornih osoba.
S obzirom da saglasnost nije data, a imajući u vidu da je Grad Zenica vlasnik JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d., jasno je ko i iz kojih razloga ima interes da Porezna uprava FBiH ne objavljuje podatke i da se od javnosti sakriva istina o navedenom poreznom obvezniku.

Više puta smo javnosti upućivali jasne poruke da Porezna uprava nije politička institucija, da je politika do donošenja zakona, a nakon što se donese zakon isti se treba poštovati i primjenjivati. Shodno tome imamo potrebu javnosti ukazati na činjenicu:

- Odredbe člana 55. stav 2. Zakona o porezu na dobit kojim je propisano: „Obveznik ne može davati pozajmice ili vršiti prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko ima neizmirenih obaveza na osnovu plaćanja javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima sa osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti.“
- Odredbe člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi kojim je propisano: „Lice koje kupi ili primi na poklon imovinu (primalac) drugog lica (prenositelja) odgovorno je za porezne obaveze prenositelja, ako je znalo ili imalo razlog da zna da je prenositelj ovu imovinu prenio na primaoca u cilju izbjegavanja plaćanja porezne obaveze.“

Cilj menadžmenta Porezne uprave je da radi otvoreno i transparentno i da izgradi pravednu, efikasnu, racionalnu i transparentnu instituciju.
Porezna uprava Federacije BiH će shodno važećim zakonima nastaviti sa naplatom poreznih obaveza i neće podleći bilo čijim pristicima. Nastavit će sa provođenjem aktivnosti i mjera na kontroli svih poreznih obveznika bez izuzetka. Odabir poreznih obveznika za kontrolu Porezna uprava vrši u skladu sa godišnjim planom kontrola i utvrđenim kriterijima.
Uspostavljen je i program za inspekcijski nadzor uz pomoć stranih predstavnika koji omogućava da se na osnovu određenih parametara selektiraju porezni obveznici kod kojih treba izvršiti inspekcijski nadzor. Odabir poreznih obveznika vrši se i na bazi indicija i saznanja da obveznici nepravilno posluju. Inspekcijske kontrole se planiraju i provode i na osnovu podataka koje na terenu prikupe obavještajno istražni inspektori, anonimnih prijava građana koje isti podnose pisanim putem ili pozivom na besplatan broj. O radu Porezne uprave FBiH najbolje govore rezultati naplate javnih prihoda koji su u proteklih pet godina povećani za 40% ili za 1.504.014.009 KM.

Pozivamo gradonačelnika da svoje tvrdnje i demante dokumentuje objavom dokumentacije o prenosu autobuske stanice, procjeni njene vrijednosti, isplati razlike cjene i tako javnost uvjeri u istinitost i zakonitost svojih navoda.
S obzirom da su za gradonačelnika svi nepošteni, a jedino on pošten, pozivamo ga da javno, uz svoj imovinski karton, objavi svoje porezne prijave i da uvjeri javnost kako je stekao svoje prihode, da dokumentuje i činjenicama potkrijepi svoje poslovanje, a ukoliko je izgubio svoje porezne prijave ili od napada na druge za to nema vremena, neka da pisanu saglasnost da to učini Porezna uprava. Porezna uprava Federacije BiH poziva gradonačelnika Kasumovića da svoje navode javno obznani i dokumentuje, ili dostavi nadležnim institucijama.

 

 

Porezna uprava Federacije BiH