print

Javni poziv svim subjektima koji priređuju igre na sreću

Objavljeno:10.01.2020

Porezna uprava Federacije BiH poziva subjekte koji priređuju igre na sreću da u svrhu obračuna i obustave poreza na dobitke, odnosno utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica vode računa o obradi jedinstvenog matičnog broja dobitnika nagrade. Obrada jedinstvenog matičnog broja fizičkih lica je opravdana sa aspekta javnog interesa isključivo u slučaju da se radi o dobitniku nagrade, što je u skladu sa mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: 03-1-02-1-1108-2/19 DGL od 25.12.2019. godine.

Odredbama Zakona o porezu na dohodak (,,Službene novine Federacije BiH'', broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) je propisan način obračuna i isplate poreza na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću, koju vrši organizator nagradnih igara i priređivač igara na sreću pri svakoj isplati dobitaka fizičkom licu, a obustavljeni porez su dužni uplatiti u mjesecu u kojem je porez obustavljen. S tim u vezi, da bi isplatilac, odnosno priređivač igara mogao izvršiti isplatu, te da bi na iznos nagrade obračunao, obustavio i uplatio porez, neophodno je da raspolaže sa jedinstvenim matičnim brojem učesnika u igrama na sreću.

Način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Federaciji BiH definisan je Zakonom o porezu na dohodak, te je prema članu 34. stav (1) propisano da se porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću iz člana 23. stav (1) Zakona plaća po odbitku primjenom stope 10%, bez prava na umanjenje osnovice za lične odbitke iz člana 24. Zakona. Porez na dohodak, koji je utvrđen, obustavljen i uplaćen smatra se konačnom poreznom obavezom i porezni obveznik ovaj dohodak ne unosi u godišnju poreznu prijavu. Obračun i obustavu poreza na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću vrši organizator nagradnih igara odnosno priređivač igara na sreću pri svakoj isplati dobitka fizičkom licu koje je ostvarilo dobitak, a obustavljeni porez su dužni uplatiti do 15. odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je porez obustavljen.

Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11 i 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18) je propisan Obrazac PDN -1033 – Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti, gdje su u dijelu 2. navedeni podaci o prihodima i porezu poreznog obveznika. U navedeni obrazac, koji su priređivači nagradnih igara i igara na sreću dužni dostaviti Poreznoj upravi Federacije BiH, pored ostalih podataka poreznog obveznika, odnosno dobitnika nagrade, unosi se i njegov jedinstveni matični broj.

Zakon o zaštiti ličnih podataka (,,Službeni glasnik BiH'', broj: 49/06, 76/11 i 89/11) definiše obradu ličnih podataka, s ciljem da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose, dok je Zakonom o jedinstvenom matičnom broju (,,Službeni glasnik BiH'', broj: 32/01, 63/08, 103/11, 87/13 i 84/15) regulisana obrada jedistvenog matičnog broja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve subjekte koji priređuju igre na sreću da, u svrhu obračuna i obustave poreza na dobitke, te uplate poreza na dohodak, vrše obradu jedinstvenog matičnog broja fizičkih lica, ali ne svih učesnika nagradnih igara i igara na sreću, nego isključivo dobitnika nagrada.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

 

 

                                        Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine