print

Studenti treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili Poreznu upravu Federacije BiH

Objavljeno:26.12.2019

Poreznu upravu Federacije BiH su u okviru saradnje sa akademskom zajednicom i redovnih aktivnosti iz predmeta Finansije i Finansijsko pravo posjetili studenti treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa profesoricom Edinom Sudžuka. Cilj ove posjete je upoznavanje studenata sa radom i nadležnostima ove Uprave.

Prilikom ove posjete, studentima se obratio v.d. direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović i upoznao ih sa značajem i nadležnostima Porezne uprave FBiH, dok su  Porezni sistem BiH sa fokusom na Porezni sistem Federacije BiH i organizaciju rada i nadležnosti Porezne uprave FBiH prezentirali pomoćnica direktora Jasmina Hurić-Bjelan i Federalni porezni inspektor Vernes Šikalo.

Tokom prezentacije studenti su imali priliku da se upoznaju sa vrstama  javnih prihoda koji su u nadležnosti države, entiteta i kantona, a posebno sa vrstama poreza i doprinosa za čije prikupljanje je nadležna Porezna uprava.

Prezentirani su i ostvareni rezultati Porezne uprave FBiH u protekle četiri godine sa posebnim akcentom na povećanu naplatu javnih prihoda koja je najveća u širem regionu, prinudnu naplatu dužnih javnih prihoda, sistem inspekcijskog nadzora, Jedinstveni sistem i druge funkcije Porezne uprave. Također, prezentirani su i planovi i aktivnosti koje će Porezna uprava poduzimati u narednom periodu.

Studenti su imali priliku da se kroz pitanja i odgovore informišu o ostalim pitanjima koja ih interesuju, te da steknu nova saznanja koja će im koristiti u budućem profesionalnom radu, ali i u svakodnevnom životu.

Prilikom ove posjete studenti su obišli i server salu Porezne uprave Federacije BiH.

Profesorica Edina Sudžuka je iskazala zahvalnost Poreznoj upravi koja je studentima na ovaj način omogućila dodatne edukacije, a studenti su izrazili zainteresiranost da se ovaj vid saradnje nastavi i u narednom periodu.

 

Porezna uprava Federacije BiH