print

U Livnu prodata zaplijenjena imovina za 150.923,00 KM

Objavljeno:21.10.2019

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Livno izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika u ukupnom iznosu od 150.923,00 KM zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Prodata je imovina poreznog obveznika - dužnika „Unimax“ d.o.o Livno u ukupnom iznosu od 150.100,00 KM. Prodat je poslovni objekt i dva zemljišta.  

Također, u postupku prinudne naplate prodata je i imovina poreznih obveznika „Perla“ d.o.o. Livno, „Li Pam“ d.o.o, „Čulin mlin“ d.o.o. Livno i „GAIA“ d.o.o Livno.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se naplate dužne obaveze po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i prodaja zaplijenjene imovine je krajnja mjera koja se poduzima u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, jer za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ukoliko se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu.

 

 

Porezna uprava Federacije BiH