print

U postupku prinudne naplate prodaje se hotel Rudar

Objavljeno:21.10.2019

Kantonalni porezni ured Zenica objavio je prvu javnu aukciju prodaje hotela Rudar radi izmirenja poreznih dugovanja, a procjenjena vrijendost kompleksa iznosi 3.160.000,00 KM

Na aukciji koja će biti održana 29. oktobra 2019. godine u 12,00 sati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, u ulici Zmaja od Bosne broj 57, na prodaju će biti kuća i zgrada sa dvorištem površine 4.386 m2 i Rudarski hotel, te kafana površine 864 kvadrata.

Ponuđači na prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10 posto od početne cijene.

Prodaja robe se vrši po principu viđeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Ukoliko nakon završene prve aukcije ostane imovina koja nije prodate održat će se druga aukcija, pola sata nakon završetka prve. Na drugoj aukciji najniža cijena je 75 posto od najniže početne cijene na prvoj aukciji. U vremenskom roku od pola sata oni koji žele da dostave ponude, polažu depozit koji pokriva 10 posto od nove najniže cijene.

Sva zainteresovana lica imovinu mogu pogledati na lokalitetetima navedenim u ovom oglasu, dana 24. oktobra 2019. godine (četvrtak) u vremenu od 10 do 14 sati, a dokaze o vlasništvu mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kancelarija broj 35.