print

Porezna uprava Federacije BiH od sada i na Facebooku

Objavljeno:16.10.2019

Na internetskoj društvenoj mreži Facebook otvoren je službeni profil Porezne uprave Federacije BiH, zbog mogućnosti dodatnog promovisanja rada ove Uprave i ostvarivanja interakcije sa poreznim obveznicima - građanima.

Pod korisničkim imenom ''Porezna uprava FBiH”, porezni obveznici - građani mogu pronaći informacije o aktivnostima koje poduzima Porezna uprava, kao i druge zanimljivosti u vezi sa njenim radom i nadležnošću koji je propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH.  

Na facebook profilu će također biti postavljane i informacije koje su prethodno objavljene na službenoj web stranici Porezne uprave www.pufbih.ba.

Pozivamo vas da pratite Facebook profil Porezne uprave Federacije BiH.