print

Predstavnici Poreske uprave Crne Gore u posjeti Poreznoj upravi Federacije BiH

Objavljeno:23.09.2019

U Poreznoj upravi Federacije BiH u periodu od 23.-24. septembra 2019. godine boravit će predstavnici Poreske uprave Crne Gore.
Radi se o dvodnevnoj radnoj posjeti koja je organizirana u okviru projekta FISCALIS 2020, a u koji je uključena i Porezna uprava Federacije BiH.
Tema o kojoj će se razgovarati prilikom ove dvodnevne radne posjete je razmjena iskustava u segmentu izvještavanja o radu poreznih administracija.

V.d.direktora Šerif Isović i v.d. zamjenika direktora Slobodan Vukoja u uvodnom obraćanju poželjeli su dobrodošlicu gostima iz Crne Gore i naglasili da je za svaku Poreznu upravu prioritet unapređenje informacionog sistema, koji je neophodan za uspostavljanje kvalitetne baze podatka, kao osnove za efikasnu naplatu javnih prihoda i razmjenu podataka sa drugim organima.

Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici Sektora za planiranje, analize, izvještavanje i fiskalizaciju, Sektora za informacionu tehnologiju i Sektora za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa koji su prezentirali informacije iz nadležnih sektora u postupku izvještavanja o radu Porezne uprave Federacije BiH, te podjelili iskustva u ovoj oblasti sa predstavnicima Poreske uprave Crne Gore.

Jasmina Hurić-Bjelan, pomoćnica direktora u Sektoru za planiranje, analize, izvještavanje i fiskalizaciju prezentirala je porezni sistem BiH, strategiju rada, nadležnost i organizaciju Porezne uprave Federacije BiH, te postojeći sistem izvještavanja Porezne uprave.  

Sa softverskim rješenjima koje Porezna uprava Federacije BiH koristi u cilju što efikasnije naplate i prikupljanja javnih prihoda, te sistemu izvještavnja o aktivnostima Porezne uprave prisutne je upoznala Almira Festić, pomoćnica direktora u Sektoru za informacionu tehnologiju, dok je  poslove i način rada iz oblasti registracije, kontrole i naplate doprinosa prezentirala Ifeta Fazlić, pomoćnica direktora Sektora za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa.  

U delegaciji Poreske uprave Crne Gore su: Svetlana Radusinović, Milica Koprivica i Ksenija Sekulović.

 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine