print

Saopćenje

Objavljeno:16.08.2019

u vezi sa člankom, objavljenim dana 14.08.2019. godine na portalu Faktor.ba, pod nazivom: „Kompanije iz BiH na udaru hakera, napadači koriste domenu Porezne uprave Federacije BiH“, Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike i javnost.

Porezna uprava Federacije BiH, početkom 2016. godine, došla je do saznanja o zloupotrebi web stranice Porezne uprave F BiH. Zloupotreba je izvršena na način da je sa lažno kreiranog e-mail-a info@pufbih.com poreznim obveznicima upućeno obavještenje o načinu i vremenu podnošenja MIP obrazaca sa lažnim linkom koji je pokretao virus, a o čemu su nas obavijestili porezni obveznici.

Po saznanju, Porezna uprava je odmah poduzela radnje i u skladu sa sigurnosnom praksom obavjestila hosting provajder navedene e-mail adrese o zloupotrebi. Takođe, poslala je zaraženi file svim poznatim antivirus kompanijama da bi spiječila dalje širenje.

S obzirom da se ne radi o zvaničnoj e-mail adresi Porezne uprave Federacije BiH, na službenoj web stranici Porezne uprave F BiH, tom prilikom  postavljeno je obavještenje poreznim obveznicima da  obrate pažnju i ne otvaraju poruke koje stižu sa e- mail adresa info@pufbih.com ili sličnih adresa.

Od 2016. godine do danas nije zabilježen niti jedan slučaj zloupotrebe web stranice Porezne uprave F BiH, niti je bilo primjedbi ili informacija od strane poreznih obveznika u vezi sa lažnim obavještenjima.

Porezna uprava FBiH ponovo upozorava porezne obveznike i građane da obrate pažnju i ne otvaraju poruke koje stižu sa lažnih e- mail adresa sa kojih se šalju virusi, te da svaku uočenu promjenu prijave Poreznoj upravi Federacije BiH, radi blagovremene reakcije.

Napominjemo da je adresa web stranice Porezne uprave Federacije BiH, www.pufbih.ba.

                                                                             Porezna uprava Federacije BiH