print

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga preko 50.000,00 KM, na dan 30.6.2019. godine

Objavljeno:16.07.2019

Pregled poreznih obveznika dužnika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, na dan 30.6.2019. godine, možete preuzeti ovdje

.