print

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji sa Upravom policije Unsko-sanskog kantona

Objavljeno:06.06.2019

Danas, 6. juna 2019. godine, u 11,00 sati, u zgradi Porezne uprave Federacije BiH, upriličeno je potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji Porezne uprave Federacije BiH i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Protokol o međusobnoj saradnji su zvanično potpisali vršilac dužnosti direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović i policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Mujo Koričić.  

Nakon potpisivanja Protokola, direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović, je izrazio veliko zadovoljstvo potpisanim Protokolom, koji je, kako je potvrdio, finalizacija jedne jako dobre i efektne saradnje navedenih institucija, koja je obilježila protekli period i koja će zasigurno rezultirati još boljim rezultatima i pozitivnim efektima, prvenstveno kada je u pitanje zakonito poslovanje privrednih subjekata i suzbijanje rada na crno. Direktor Isović je čestitao policiji Unsko-sanskog kantona na odličnim rezultatima koje postiže u svom radu, te ukazao na značaj pomoći i podrške koju policijski službenici pružaju inspektorima Porezne uprave Federacije BiH prilikom rada i vršenja kontrola na terenu.

Policijski komesar policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Mujo Koričić je izrazio zadovoljstvo potpisanim Protokolom, i kazao da će Uprava policije u svakom trenutku pružiti podršku Poreznoj upravi Federacije BiH u njenim aktivnostima i akcijama koje će se zajednički poduzimati u narednom periodu u okvirima utvrđenih nadležnosti.

Ovom prilikom istaknuti su najznačajniji segmenti postupanja i aktivnosti koje su planirane Protokolom, kao i efekti koji se žele postići ovakvim zajedničkim djelovanjem.

Porezna uprava Federacije BiH naglašava da su do sada Protokoli o međusobnoj saradnji potpisani sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog Kantona, Posavskog Kantona i Zapadno-hercegovačkog Kantona. U pripremi je potpisivanje Protokola i sa Upravama policije Ministarstva unutrašnjih poslova ostalih kantona.  

 

Porezna uprava Federacije BiH