print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2019. godine uplatili su 865.370.961 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Objavljeno:07.03.2019

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - februar 2019. godine uplatili 865.370.961 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 65.919.238 KM više u odnosu na januar - februar 2018. godine ili iskazano u procentu više za 8,25%.

Uplate javnih prihoda u periodu januar - februar 2019. godine u odnosu na januar - februar 2018. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar–februar  2018.

januar-februar  2019.

index

jan-feb

19/18. (%)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati(%)

1.

Sarajevski

295.766.255

328.107.395

110,93

32.341.140

37,92

2.

Tuzlanski

124.162.646

133.338.478

107,39

9.175.832

15,41

3.

Hercegovačko-neretvanski

100.677.145

108.226.415

107,50

7.549.270

12,51

4.

Zeničko-dobojski

103.632.613

107.430.200

103,66

3.797.587

12,41

5.

Srednjobosanski

62.150.389

71.229.901

114,61

9.079.512

8,23

6.

Unsko-sanski

50.790.543

51.787.728

101,96

997.186

5,98

7.

Zapadno-hercegovački

30.474.459

31.686.303

103,98

1.211.844

3,66

8.

Kanton 10

14.578.875

14.444.701

99,08

-134.174

1,67

9.

Bosansko-podrinjski

9.459.989

10.061.767

106,36

601.779

1,16

10.

Posavski

7.758.808

9.058.071

116,75

1.299.263

1,05

 

Ukupno

799.451.723

865.370.961

108,25

65.919.238

100,00

 

U periodu januar - februar 2019. godine u odnosu na januar - februar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 23.625.375 KM, ili iskazano u procentu za 8,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 49.381.129 KM, što je više za 28,60% ili 10.982.123 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 25,95 % ili za 7.691.958 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 37,58 % ili za 3.290.165 KM;

  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 34.560.358 KM, što je manje za 3,26% ili za 1.164.390 KM;

  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 201.468 KM, što je manje za 28,78 % ili za 81.419 KM; 

  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 78.215.568  KM, što je povećanje za 14,08 % ili za 9.653.058 KM;

  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 75.682.426 KM, što je manje za 2,05 % ili za 1.583.741 KM.


U periodu januar - februar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 576.955.030 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine predstavlja povećanje za 42.250.345 KM ili iskazano u procentu za 7,90 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 325.682.381 KM;

  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 224.993.185 KM;

  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 26.279.464 KM.


Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 28. februar 2019. godine je 524.627 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

                                                              Vaša Porezna uprava Federacije BiH