print

Prodata zaplijenjena imovina za 225.040,92 KM

Objavljeno:04.03.2019

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Novi Travnik izvršio je prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika dužnika u ukupnom iznosu od 225.040,92 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda.  

Prodata je imovina poreznih obveznika dužnika i to: „Jurčević“ d.o.o Vitez u vrijednosti od 25.705,92 KM, ATP „Špedicija“ d.d. Bugojno za 196.335,00 KM i imovina poreznog obveznika “Tomdar” d.o.o. Kreševo“ za 3000,00 KM.

U Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik prodavana je i imovina poreznih obveznika dužnika „Auto kuća Buba“ d.o.o Vitez,“Buba Commerce” d.o.o. Vitez, “Dekor” d.o.o. Vitez i “Samoborka-Vatrostalna” d.o.o. Busovača, PPUP “Grad prom” d.o.o. Travnik i “Nail” d.o.o. iz Donjeg Vakufa, ali je ista ostala neprodata, jer nije bilo zainteresiranih kupaca.

Finansijska sredstava koja su ostvarena od javne prodaje zaplijenjene imovine u  zavisnosti od vrste dugovanja po osnovu javnih prihoda koje porezni obveznici dužnici nisu izmirili u propisanim rokovima, uplaćena su na račune vanbudžetskih fondova:Federalnom zavodu PIO/MIO, Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Federalnom zavodu za zapošljavanje i u budžete kantona i općina.

Javna prodaja zaplijenjene imovine održana je i u Kantonalnim poreznim uredima: Mostar, Tuzla, Sarajevo, Orašje i Bihać. Zaplijenjena imovina je ostala neprodata, iz razloga što za istu nije bilo zainteresiranih kupaca, ili je za kupovinu imovine ponuđena cijena bila neprihvatljiva, jer je bila znatno niža od procijenjene vrijednosti.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se dužne obaveze po osnovu javnih prihoda naplate. Međutim, u postupku prinudne naplate zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, odnosno praksa je pokazala da za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ukoliko se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti.Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu.

 

Porezna uprava Federacije BiH