print

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH (LOT 7 - isporuka za Kantonalni porezni ured Bihać)

Objavljeno:07.01.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku goriva za putničke službene automobile Porezne uprave Federacije BiH (LOT 7 - isporuka za Kantonalni porezni ured Bihać)

Uvid u kompletnu odluku možete izvršiti klikom na link ovdje