print

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Poreznoj upravi Federacije BiH

Objavljeno:27.12.2018

Porezna uprava Federacije BiH je dana 27.12.2018. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list" objavila Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Poreznoj upravi Federacije BiH.
Javni oglas će biti objavljen 28.12.2018. godine i u dnevnoj novini "Večernji list". 

Tekst javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Poreznoj upravi Federacije BiH možete preuzeti na linku ovdje.